CẢI TẠO NHÀ MÁY MỚI THUỘC CÔNG TY HEIWA MEDIC VIỆT NAM

CẢI TẠO NHÀ MÁY MỚI THUỘC CÔNG TY HEIWA MEDIC VIỆT NAM

Dự án

CẢI TẠO NHÀ MÁY MỚI THUỘC CÔNG TY HEIWA MEDIC VIỆT NAM

Chia sẻ ngay:
Thông tin chi tiết

Dự án: Cải tạo Nhà máy mới thuộc Công ty Heiwa Medic Việt Nam

Địa điểm: KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội Việt Nam.

Thời gian bắt đầu: 01/09/2017

Thời gian hoàn thành: 31/12/2017

 

0932 687 988