CẢI TẠO NHÀ MÁY MỚI THUỘC CÔNG TY HEIWA MEDIC VIỆT NAM

CẢI TẠO NHÀ MÁY MỚI THUỘC CÔNG TY HEIWA MEDIC VIỆT NAM

프로젝트

CẢI TẠO NHÀ MÁY MỚI THUỘC CÔNG TY HEIWA MEDIC VIỆT NAM

지금 공유:
Detail

Dự án: Cải tạo Nhà máy mới thuộc Công ty Heiwa Medic Việt Nam

Địa điểm: KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Heiwa Hygiene Hà Nội Việt Nam.

Thời gian bắt đầu: 01/09/2017

Thời gian hoàn thành: 31/12/2017

 

0932 687 988