Chứng nhận ISO
Chứng nhận ISO
Chứng nhận ISO
Ngày đăng: 24/02/2022

Nhằm chứng minh sự cam kết của toàn thể Lãnh đạo và nhân viên trong việc nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường làm việc an toàn và thực thi các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng để chuẩn hóa và liên tục cải tiến hệ thống quản lý. Các chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015 là những thành quả hữu hình cho cố gắng của toàn thể thành viên Công ty cổ phần xây dựng Khang Hy.

Chia sẻ ngay:
0932 687 988