TUẦN TRA CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN THÁNG 07/2022
TUẦN TRA CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN THÁNG 07/2022
TUẦN TRA CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN THÁNG 07/2022
Ngày đăng: 29/07/2022
Lượt xem: 225

Theo định kỳ hàng tháng, đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Ban giám đốc cùng với các bộ bộ phận, phòng ban liên quan tổ chức buổi tuần tra tại các công trường dự án đang thi công. Mục đích của các buổi tuần tra là nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn, môi trường, chất lượng và tiến độ tại các dự án. Tháng 7 năm 2022, đoàn kiểm tra đã kết hợp tuần tra dự án Nhà máy chế biến trái cây Nova Thabico tại Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 22 tháng 7 và tuần tra dự án Nhà máy thực phẩm Hậu Giang tại Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vào ngày 23 tháng 7.

Chia sẻ ngay:
0932 687 988