THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3

THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3

THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3
THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3
THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3
THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3
THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3
THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3
THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3
THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3

Dự án

THI CÔNG CẢI TẠO NHÀ MÁY TAZMO VIỆT NAM – GIAI ĐOẠN 1 & 3

Chia sẻ ngay:
Thông tin chi tiết

Dự án: Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam – Giai đoạn 1 & 3

Địa điểm: Lô H.09, Đường số 1, Khu công nghiệp Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Thời gian thi công: 07/02/2022 đến 27/05/2022

Ngày hoàn thành: 21/06/2022

Diện tích sàn: 1.242 m2

0932 687 988