NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM

NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM

NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM
NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM
NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM
NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM
NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM
NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM
NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM
NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM

Dự án

NHÀ MÁY NUMBER ONE HÀ NAM

Chia sẻ ngay:
Thông tin chi tiết

Dự án: Nhà máy Number One Hà Nam

Địa điểm: Cụm công nghiệp Kiện Khê I, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

Thời gian thi công: 04/01/2022 đến 30/06/2022

Diện tích xây dựng: 27.900 m2

0932 687 988