NHÀ KHO PHAN THIẾT

NHÀ KHO PHAN THIẾT

프로젝트

NHÀ KHO PHAN THIẾT

지금 공유:
Detail

Dự án: Nhà kho Phan Thiết

Địa điểm: 259 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đại Tân Việt

Thời gian bắt đầu: 19/10/2017

Thời gian hoàn thành: 15/01/2018

 

0932 687 988