DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ MÁY ACECOOK BÌNH DƯƠNG

DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ MÁY ACECOOK BÌNH DƯƠNG

프로젝트

DỰ ÁN CẢI TẠO NHÀ MÁY ACECOOK BÌNH DƯƠNG

지금 공유:
Detail

Dự án: Dự án cải tạo nhà máy Acecook Bình Dương

Địa chỉ: 1B Block, An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Indemitsu Engineering Việt Nam

Ngày khởi công:25/06/2019 .

Ngày hoàn thành: 11/08/2019.

0932 687 988