Mô tả dự án

Tên công ty:  Công ty TNHH Việt Thuận Thành.

Dự án: Khu trưng bày nhà mẫu.

Địa chỉ: Phường Hố Nai, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai.

Tổng diện tích đất: 2.575,3 m2.

Tổng diện tích sàn: 1.842 m2.

Ngày khởi công: 10/07/2010.

Ngày hoàn thành: 17/02/2011.

CHI TIẾT DỰ ÁN