Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Toyonaga Mekong Việt Nam

Địa điểm: KCN Tân Hương, tỉnh Tiền Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Toyonaga Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty Nakano

Nhà thầu phụ: Công ty CP Xây dựng Khang Hy

Diện tích: 2.680 m2

Ngày bắt đầu: 23/03/2015

Ngày hoàn thành: 15/08/2015

 

CHI TIẾT DỰ ÁN