Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Tokyo Keiso Việt Nam

Địa điểm: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tokyo Keiso Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty TNHH JGC Việt Nam

Nhà thầu phụ: Công ty CP Xây dựng Khang Hy

Diện tích sàn: 2.330 m2

Ngày bắt đầu: 14/07/2016

Ngày hoàn thành: 31/01/2017

CHI TIẾT DỰ ÁN