Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang

Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang

Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang
Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang
Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang
Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang
Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang
Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang
Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang
Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang

Dự án

Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang

Chia sẻ ngay:
Thông tin chi tiết

Dự án: Nhà máy Thực phẩm Hậu Giang 

Địa điểm: KCN Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang   

Thời gian thi công: 03/05/2022 đến 28/09/2022 

Diện tích sàn: 30.400 m2  

Diện tích xây dựng: 24.700 m2   
 

0932 687 988