Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy SKM Việt Nam tại Bình Dương

Địa điểm: KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH SKM Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty CP Quản lý Xây dựng Nhật Bản

Nhà thầu phụ: Công ty CP Xây dựng Khang Hy

Diện tích sàn: 2.350 m2

Ngày bắt đầu: 12/11/2014

Ngày hoàn thành: 15/08/2015

 

CHI TIẾT DỰ ÁN