Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Settsu Carton Việt Nam – Giai đoạn 3

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Settsu Carton Việt Nam.

Thầu chính: Công ty TNHH Xây dựng Konokie.

Thầu phụ: Công ty Cổ phần Xây dựng Khang Hy

Ngày khởi công: 11/2017.

Ngày hoàn thành: 05/2018

.

CHI TIẾT DỰ ÁN