Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Fujikin Bắc Ninh

Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fujikin Bắc Ninh

Nhà thầu chính: Công ty TNHH JGC Việt Nam

Nhà thầu phụ: Công ty CP Xây dựng Khang Hy

Diện tích: 6.304 m2

Ngày bắt đầu: 26/09/2014

Ngày hoàn thành: 15/06/2015

CHI TIẾT DỰ ÁN