Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Emerald Blue Việt Nam

Địa điểm: KCN Amata, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Emerald Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty Nakano

Nhà thầu phụ: Công ty CP Xây dựng Khang Hy

Diện tích: 5.265 m2

Ngày khởi công: 19/12/2013.

Ngày hoàn thành: 30/06/2014.

CHI TIẾT DỰ ÁN