MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG VIỆT HOA

MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG VIỆT HOA

Dự án

MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG VIỆT HOA

Chia sẻ ngay:
Thông tin chi tiết

Dự án: Mở rộng nhà xưởng Việt Hoa

Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Thời gian bắt đầu: 21/07/2020

Thời gian hoàn thành: 10/03/2021

0932 687 988