Mô tả dự án

Dự án: Khu liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Nhà thầu chính: Tổ hợp nhà thầu JGCS

Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần Xây dựng Khang Hy

Thời gian bắt đầu: 09/2015

Thời gian hoàn thành: 12/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN