CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG CHO CÔNG TY GIẢI PHÁP AN TOÀN TỰ ĐỘNG HATSUTA

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG CHO CÔNG TY GIẢI PHÁP AN TOÀN TỰ ĐỘNG HATSUTA

Dự án

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG CHO CÔNG TY GIẢI PHÁP AN TOÀN TỰ ĐỘNG HATSUTA

Chia sẻ ngay:
Thông tin chi tiết

Dự án: Công trình cải tạo nhà xưởng cho công ty giải pháp an toàn tự động Hatsuta

Địa điểm: Lô J4-7, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Phường Hòa Liên, Quân Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Giải Pháp An Toàn Tự Động Hatsuta

Thời gian bắt đầu: 10/03/2020

Thời gian hoàn thành: 20/05/2020

 

0932 687 988