Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam

Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam

Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam
Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam
Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam
Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam
Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam
Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam

프로젝트

Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam

지금 공유:
Detail

Dự án: Thi công cải tạo nhà máy Tazmo Việt Nam      

Địa điểm: Lô H.09, Đường số 1, Khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc,Tỉnh Long An, Việt Nam      

Thời gian thi công:   06/03/2023 đến 09/09/2023  

0932 687 988