LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Xây dựng các công trình điện dân dụng và công nghiệp

Thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, hệ thống thoát nước cho các công trình dân dụng và công nghiệp

Thi công cầu, kênh, rào chắn, san lấp mặt bằng

Thi công trang trí nội thất

Sản xuất, gia công và lắp đặt kết cấu thép

Kinh doanh vận tải hàng hóa

Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng xây dựng, vật tư máy móc

Kinh doanh vật liệu xây dựng.