CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH

 • NHÀ MÁY SHISEIDO VIỆT NAM

  Tên công ty: Nhà máy Shiseido Việt Nam. Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata Đồng Nai. Thầu chính: Công ty OBAYASHI Việt Nam. Thầu phụ: Công ty Cổ phần xây dựng Khang Hy. Ngày khởi công: 02/04/2009 Ngày hoàn thành:  02/11/2009

 • NHÀ MÁY THỨ 2 CỦA OMRON HEALTHCARE VIET NAM

  Dự án: Nhà máy thứ 2 của Omron Healthcare VN Địa điểm: KCN VSIP II, Tỉnh Bình Dương Chủ đầu tư: Công ty TNHH Omron Healthcare VN Nhà thầu chính: Công ty TNHH Obayashi Việt Nam Nhà thầu phụ: Công ty CP Xây dựng Khang Hy Diện tích: 7.400 m2 Ngày khởi công: 20/09/2012. Ngày […]

 • NHÀ MÁY EMERALD BLUE VIỆT NAM

  Dự án: Nhà máy Emerald Blue Việt Nam Địa điểm: KCN Amata, tỉnh Đồng Nai Chủ đầu tư: Công ty TNHH Emerald Việt Nam Nhà thầu chính: Công ty Nakano Nhà thầu phụ: Công ty CP Xây dựng Khang Hy Diện tích: 5.265 m2 Ngày khởi công: 19/12/2013. Ngày hoàn thành: 30/06/2014.

 • KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI, PHÒNG GIẶT ĐỒ, PHÒNG IN- NHÀ MÁY MTI

  Tên công ty:  Nhà máy MTI Việt Nam. Dự án: Khu xử lý nước thải, phòng giặt đồ, phòng in Địa chỉ: Khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1 , tỉnh Bình Dương. Thầu chính: Công ty cổ phần xây dựng Khang Hy Tổng diện tích đất: 4.000 m2. Tổng diện tích sàn: 1.000 m2. Ngày khởi […]

 • KÍ TÚC XÁ NHÂN VIÊN SÂN GOLF

  Tên công ty: Twin Doves Golf Club & Resort Viet Nam – Domitory. Dự án: KTX cho nhân viên của sân golf Địa chỉ: Khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1 , tỉnh Bình Dương. Thầu chính: Công ty cổ phần xây dựng Khang Hy Tổng diện tích đất: 12.572 m2. Tổng diện tích sàn: […]

 • NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP BOURBON

  Tên công ty:  Khu Công Nghiệp Bourbon. Dự án: Nhà điều hành. Địa chỉ: Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh. Thầu chính: Công ty cổ phần xây dựng Khang Hy Tổng diện tích đất: 5.596 m2. Tổng diện tích sàn: 1.484,8 m2. Ngày khởi công: 09/06/2008. Ngày hoàn thành: 20/08/2008.

 • KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY YAZAKI

  Tên công ty: Nhà máy Yazaki. Dự án: Khu xử lý nước thải. Địa chỉ: Huyện Dĩ An, Bình Dương. Thầu chính: Công ty cổ phần xây dựng Khang Hy Tổng diện tích đất: 98,2 m2. Tổng diện tích sàn: 98,2 m2. Ngày khởi công: 22/10/2010. Ngày hoàn thành: 31/01/2011.

 • CANTEEN NHÀ MÁY MARUEI

  Tên công ty:  Nhà máy Maruei. Dự án: Canteen. Địa chỉ: Khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1, tỉnh Bình Dương. Thầu chính: Công ty OBAYASHI Việt Nam. Thầu phụ: Công ty Cổ phần xây dựng Khang Hy. Tổng diện tích đất: 37.904 m2. Tổng diện tích sàn: 450 m2. Ngày khởi công: 05/09/2008. Ngày hoàn thành: […]

 • ÉP CỌC- NHÀ MÁY RƯỢU PHÚ LỄ

  Tên công ty:  Nhà máy rượu Phú Lễ. Dự án: Ép cọc. Địa chỉ: Xã Phú Lễ, Huyện ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Thầu chính: Công ty cổ phần xây dựng Khang Hy Tổng diện tích đất: 6.434 m2. Tổng diện tích sàn: 3.819,2 m2. Ngày khởi công: 16/08/2009. Ngày hoàn thành: 30/09/2009.

 • KHU TRƯNG BÀY NHÀ MẪU- CÔNG TY VIỆT THUẬN THÀNH

  Tên công ty:  Công ty TNHH Việt Thuận Thành. Dự án: Khu trưng bày nhà mẫu. Địa chỉ: Phường Hố Nai, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai. Thầu chính: Công ty cổ phần xây dựng Khang Hy Tổng diện tích đất: 2.575,3 m2. Tổng diện tích sàn: 1.842 m2. Ngày khởi công: 10/07/2010. Ngày hoàn thành: 17/02/2011.