Mô tả dự án

Dự án: Xây dựng Nhà máy Apple Film Đà Nẵng – Giai đoạn 2.

Địa chỉ: Đường Số 1 & 14, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng.

Ngày khởi công: 30/08/2017.

Ngày hoàn thành: 31/03/2018.

CHI TIẾT DỰ ÁN