Mô tả dự án

Tên công ty: Nhà máy Yazaki.

Dự án: Khu xử lý nước thải.

Địa chỉ: Huyện Dĩ An, Bình Dương.

Tổng diện tích đất: 98,2 m2.

Tổng diện tích sàn: 98,2 m2.

Ngày khởi công: 22/10/2010.

Ngày hoàn thành: 31/01/2011.

CHI TIẾT DỰ ÁN