Mô tả dự án

Tên công ty: Công ty cổ phần Đất Hiếm Việt Nam – VREX

Dự án: Xây dựng, kết cấu thép và cơ điện nhà máy Vrex – Giai đoạn 3.

Địa chỉ: KCN Khai Sơn, Thuận Thành 3, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Tổng diện tích đất:  26.500 m2.

Tổng diện tích sàn: 1170 m2.

Ngày khởi công: 15/8/2012

Ngày hoàn thành: 20/12/2012

CHI TIẾT DỰ ÁN