Mô tả dự án

Tên công ty: Twin Doves Golf Club & Resort Viet Nam – Domitory.

Dự án: KTX cho nhân viên của sân golf

Địa chỉ: Khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1 , tỉnh Bình Dương.

Tổng diện tích đất: 12.572 m2.

Tổng diện tích sàn: .4,068 m2.

Ngày khởi công: 19/08/2008.

Ngày hoàn thành: 19/09/2008.

CHI TIẾT DỰ ÁN