Mô tả dự án

Tên công ty: Nhà máy toyonaga Việt Nam.

Dự án: Xây dựng nhà máy Toyonaga Việt Nam.

Địa chỉ: Lô A VIII, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H. Châu Thành, T. Tiền Giang, Việt Nam.

Tổng diện tích đất:  9.990 m2.

Tổng diện tích sàn: 2680 m2.

Ngày khởi công: 23/3/2013

Ngày hoàn thành: 15/8/2013

CHI TIẾT DỰ ÁN