Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Settsu Carton Việt Nam – Giai đoạn 1.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Settsu Carton Việt Nam.

Ngày khởi công: 15/03/2014.

Ngày hoàn thành: 30/08/2014.

CHI TIẾT DỰ ÁN