Mô tả dự án

Tên công ty: Nhà Máy Nhựa Sakaguchi Việt Nam.

Dự án: Nhà Máy Nhựa Sakaguchi Việt Nam Mở Rộng.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tổng diện tích đất: 12.572 m2.

Tổng diện tích sàn: 1.920 m2.

Ngày khởi công: 22/02/2013.

Ngày hoàn thành: 16/08/2013.

CHI TIẾT DỰ ÁN