Mô tả dự án

Tên công ty: Nhà máy TPR Việt Nam.

Dự án: Móng máy nhà máy TPR Việt Nam.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vsip 2, Bình Dương.

Tổng diện tích sàn: 220 m2.

Ngày khởi công: 15/08/2011.

Ngày hoàn thành: 31/10/2011.

 

CHI TIẾT DỰ ÁN