Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Masan Hà Nam-Giai đoạn 2

Địa điểm: Lô CN-02, KCN Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

Thời gian bắt đầu: 03/06/2019.

Thời gian hoàn thành: 30/09/2019.

CHI TIẾT DỰ ÁN