Mô tả dự án

Tên công ty: Nhà Máy Mới Nhựa Sakaguchi Việt Nam.

Dự án: Nhà Máy Mới Nhựa Sakaguchi Việt Nam.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata Đồng Nai.

Tổng diện tích đất: 12.572 m2.

Tổng diện tích sàn: 4.068 m2.

Ngày khởi công: 02/03/2011.

Ngày hoàn thành: 06/11/2011.

CHI TIẾT DỰ ÁN