Mô tả dự án

Tên công ty:  Nhà máy rượu Phú Lễ.

Dự án: Ép cọc.

Địa chỉ: Xã Phú Lễ, Huyện ba Tri, Tỉnh Bến Tre.

Tổng diện tích đất: 6.434 m2.

Tổng diện tích sàn: 3.819,2 m2.

Ngày khởi công: 16/08/2009.

Ngày hoàn thành: 30/09/2009.

CHI TIẾT DỰ ÁN