Mô tả dự án

Tên công ty:  Nhà máy Thứ 2 Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam.

Dự án: Nhà máy Thứ 2 Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Vsip 2, Bình Dương.

Tổng diện tích đất: 38.369 m2.

Tổng diện tích sàn: 7.400 m2.

Ngày khởi công: 20/09/2010.

Ngày hoàn thành: 15/04/2011.

CHI TIẾT DỰ ÁN