Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Toyonaga Mekong Việt Nam

Địa điểm: KCN Tân Hương, tỉnh Tiền Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Toyonaga Việt Nam

Diện tích: 2.680 m2

Ngày bắt đầu: 23/03/2015

Ngày hoàn thành: 15/08/2015

CHI TIẾT DỰ ÁN