Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Tokyo Keiso Việt Nam

Địa điểm: KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tokyo Keiso Việt Nam

Ngày bắt đầu: 14/07/2016

Ngày hoàn thành: 31/01/2017

CHI TIẾT DỰ ÁN