Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Tiger Giai đoạn 2

Địa điểm: 229, Đường Amata, KCN Amata, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tiger Việt Nam

Thời gian bắt đầu: 08/2016

Thời gian hoàn thành: 12/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN