Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy thứ 2 của Omron Healthcare VN

Địa điểm: KCN VSIP II, Tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Omron Healthcare VN

Diện tích: 7.400 m2

Ngày khởi công: 20/09/2012.

Ngày hoàn thành: 15/04/2013.

 

 

CHI TIẾT DỰ ÁN