Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Thịt Hà Nam

Địa điểm: Lô CN-02, KCN Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam

Nhà thầu : Công ty Cổ phần xây dựng Khang Hy

Thời gian bắt đầu: 16/05/2018

Thời gian hoàn thành: 20/10/2018

CHI TIẾT DỰ ÁN