Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Tazmo Việt Nam

Địa điểm: KCN Long Hậu, tỉnh Tiền Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tazmo Việt Nam

Diện tích: 4,131 m2

Ngày bắt đầu: 03/07/2014

Ngày hoàn thành: 31/01/2015

CHI TIẾT DỰ ÁN