Mô tả dự án

Tên công ty: Nhà máy Shiseido Việt Nam.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Amata Đồng Nai.

Ngày khởi công: 02/04/2009

Ngày hoàn thành:  02/11/2009

CHI TIẾT DỰ ÁN