Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Settsu Carton Việt Nam – Giai đoạn 3

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Settsu Carton Việt Nam.

Ngày khởi công: 11/2017.

Ngày hoàn thành: 05/2018


CHI TIẾT DỰ ÁN