Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Niwa Foundry Việt Nam – GĐ 1

Địa điểm: Khu công nghệ cao, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Niwa Foundry VN

Diện tích sàn: 7.188 m2

Ngày bắt đầu: 30/04/2015

Ngày hoàn thành: 29/01/2016

 

CHI TIẾT DỰ ÁN