Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Nissey Việt Nam – GĐ 4

Địa điểm: Khu Chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nissey Việt Nam

Diện tích sàn: 10.915 m2

Ngày bắt đầu: 01/09/2015

Ngày hoàn thành: 31/03/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN