Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Nissey Campuchia Giai đoạn 3

Địa điểm: Đường số 1, KCN Dragon King, Thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia

Ngày bắt đầu: 09/2016

Ngày hoàn thành: 07/2017

CHI TIẾT DỰ ÁN