Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Nhựa mới Sakaguchi Việt Nam

Địa điểm: KCN Amata, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sakaguchi Việt Nam

Nhà thầu chính: Công ty Nakano

Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây dựng Khang Hy

Diện tích: 4.068 m2

Ngày bắt đầu: 22/02/2015

Ngày hoàn thành: 16/08/2015

CHI TIẾT DỰ ÁN