Mô tả dự án

Dự án : Nhà máy Nhựa mới Sakaguchi Việt Nam

Địa điểm : Khu công nghiệp Amata , Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Sakaguchi Việt Nam

Diện tích sàn : 4.068 m2

Ngày bắt đầu : 22/02/2015

Ngày kết thúc : 16/08/2015

CHI TIẾT DỰ ÁN