Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Nanshin Seiki VN – Giai đoạn 1

Địa điểm: KCN Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nanshin Seiki VN

Diện tích: 1.950 m2

Ngày bắt đầu: 25/11/2015

Ngày hoàn thành: 15/06/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN