Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Năng lượng mặt trời TTC số 2

Địa chỉ: Huyện Trảng bàng, tỉnh Tây Ninh

Ngày khởi công: 01/11/2018

Ngày hoàn thành: 31/07/2019

CHI TIẾT DỰ ÁN