Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy MuroTech Việt Nam – Giai đoạn 3

Địa điểm: Lô 207, khu công nghiệp Amata, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kỹ thuật Muro Việt Nam

Ngày bắt đầu: 30/05/2016

Ngày hoàn thành: 31/12/2016

CHI TIẾT DỰ ÁN