Mô tả dự án

Dự án: Nhà máy Fujikin Bắc Ninh

Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fujikin Bắc Ninh

Diện tích: 6.304 m2

Ngày bắt đầu: 26/09/2014

Ngày hoàn thành: 15/06/2015

CHI TIẾT DỰ ÁN